Zadajte ID konkrétnej reality
 

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte telefonicky, alebo prostredníctvom jednoduchého formulára, ktorý sme pre vás pripravili.


Meno:Vaša e-mail adresa:


Text:


LIVEREAL, s.r.o.

Adresa sídla spoločnosti:
Štedrá 18505/ 29A
821 03 Bratislava

LIVEREAL, s.r.o.

Adresa kancelárie:
Ružinovská 1
821 02 Bratislava

Telefón: 
+421 904 885517

E-mail: info@livereal.sk

IČO: 44 681 232
DIČ: 2022792057

Zápis v OR: 
MS BA III, odd. Sro, vl. č. 57413/B


LIVEREAL PLUS, s.r.o.

Adresa sídla spoločnosti:
Štedrá 18505/ 29A
821 03 Bratislava

LIVEREAL PLUS, s.r.o.

Adresa kancelárie:
Ružinovská 1
821 02 Bratislava

Telefón:
+421 904 885517

IČO: 46 006 036
DIČ:
2023182865

Zápis v OR: 
MS BA III, odd. Sro, vl. č. 70166/B